နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသော (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) တပ်မတော်သားများ တရားသောစစ်အောင်မြင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုအပ်ပါသည်

Saturday, December 02, 2023