ဘယ်သူမှန်လဲ အပြိုင်ကြဲ “ရုပ်ရှင်က တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုတယ်၊ စာပေက တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုတယ်”

Sunday, December 03, 2023