မြန်မာနိုင်ငံ၏ လယ်ယာထွက်ကုန်များအား ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများကို တင်ပို့ရာတွင် Food safety ဖြစ်စေရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန လက်အောက်တွင်ရှိသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပေး

Thursday, December 07, 2023