ပြည်တွင်းစက်သုံးဆီ ဖူလုံမှုအခြေအနေအရ စက်သုံးဆီများအား ပုံမှန်သုံးစွဲမှု ပမာဏအတိုင်း ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ကောလာဟလသတင်းများကြောင့် လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုဝယ်ယူရန် မလိုအပ်

Thursday, December 07, 2023