စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် နှီးနွှယ်ဌာဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအများနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ

Friday, March 01, 2024