ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးသာဌေး ရာဇဝတ်အထူးအယူခံမှု (၂) မှုနှင့် တရားမအထူးအယူခံမှု (၇)မှုတို့အား စီရင်ချက်ချမှတ်၊ တရားမအထူးအယူခံမှု (၅)မှုတို့အား ရုံးထိုင်ကြားနာ

Monday, May 20, 2024