စာပေချစ်သူ (၁၆၃) (ကင်ဆာရောဂါနဲ့မြန်မာ့အစားအစာ-ဒေါက်တာလှကြည်)