မြန်မာ့အားကစားကြယ်ပွင့်များ(မသန်စွမ်းပြေးခုန်ပစ်အားကစားသမား- ထက်ထက်အေး)