(‘ဝ’အစီအစဉ်) “ယဉ်ကျေးမှု”ဝ လူမျိုးတို့၏ ရိုးရာဓလေ့