“ဒုတိယအကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ စိတ်တွက်သင်္ချာစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ”

Thursday, January 12, 2023