ပြင်သစ်နိုင်ငံ မြို့တော်ပဲရစ်၏ လမ်းမများထက်တွင် လျှပ်စစ် Scooter များ အသုံးပြုရေး၊ မပြုရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး မဲဆန္ဒပေးနိုင်ရန် မဲရုံများကို တည်ဆောက်ထားပြီဖြစ်

Sunday, April 02, 2023