ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့က ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုအသစ် (၇,၄၇၈)ဦးရှိခဲ့

Sunday, April 02, 2023