ကလောင်စွမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းတံခါး ဖွင့်ပေးကြသူများ “ဒေါက်တာခင်အေး၊ မောင်ခင်မင်(ဓနုဖြူ )”

Friday, May 12, 2023