ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုများ ပြန်လည်မြင့်တက်လာလျက်ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့

Saturday, June 03, 2023