အလွန့်အလွန်အားကောင်းသော “မိုခါ” ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၃၁.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ)

အလွန့်အလွန်အားကောင်းသော “မိုခါ” ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအား ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း (၁၄.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၃၁.၅.၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ)

Saturday, June 03, 2023