ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Phu Mau ဒေသရှိ Thanh Tien ရွာလေးတွင် စက္ကူပန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း ရိုးရာလက်မှုပညာကို ထိန်းသိမ်းလာသည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၃၀၀)တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်

Sunday, June 04, 2023