မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်က အရင်းအနှီးလိုအပ်သည့်တောင်သူများကို စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်ဆင့်ချေးငွေ ထုတ်ချေးပေးသွားမည်

Friday, June 09, 2023