ပြည်တွင်း၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် အရေးပါသည့် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုတွေ အကြောင်းကို သိရှိရန် (အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းဌာန)၊ (UMFCCI)မှ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိ၊ ဦးမြင့်ကျော် နှင့် တွေ့ ဆုံမေးမြန်း

Friday, June 09, 2023