အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆွေးနွေးပွဲ စကားဝိုင်း “စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ မသန်စွမ်းသူများနဲ့အတူ ကူညီဆောင်ရွက်စို့”

Saturday, December 02, 2023