တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျေးလက်ဒေသများတွင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုစခန်းပေါင်း (၃၀၀,၀၀၀)ကျော် တည်ဆောက်ထား

Thursday, December 07, 2023