ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်ရှိမှုပမာဏသည် ယခင်နှစ်ကထက် ယခုနှစ်တွင် (၁ ဒသမ ၁)ရာခိုင်နှုန်း စံချိန်တင် မြင့်မားလာမည်ဟု သုတေသီများ ခန့်မှန်း

Thursday, December 07, 2023