(မွန်အစီအစဉ်) “ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး” နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တောင်ကုတ်မြို့နယ်အကြောင်း