ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေအစီအစဉ်

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဦးသော်ဇင်အောင်ကြီး (Executive Director) Myanmar Residence Hotel & Yankin Heights Restaurant

ဒေါ်ဇာဖြူတင့်လွင် (C0-Founder & CEO) ကုန်စည်