ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေ အစီအစဉ် (၁၃-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေ အစီအစဉ် (၁၃-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့

ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ -

ဒေါက်တာသာထွန်းဦး (Chairman) TODAY Ogilvy Myanmar

ဦးသောင်းစုငြိမ်း [ဥက္ကဋ္ဌ] မြန်မာနိုင်ငံ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအသင်းဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ