ဒီဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး ၊အဖြေအစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး ၊အဖြေအစီအစဉ်
မြေမှုန်လွင် (CEO) WE Distribution/Yangon Book Plaza 
ဒေါ်ချိုဝတ်ရည် Food Writer Food Blogger TV Food Presenter  (Wutyee Food House)