ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေ အစီအစဉ်

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး၊ အဖြေ အစီအစဉ်
 ဦးရဲမင်းအောင် (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုအသင်းချုပ် 
 ဦးသာထက် ( IT နည်းပညာအကြံပေး) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့