ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး ၊ အဖြေ အစီအစဉ် (၂၇-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့

ဒစ်ဂျစ်တယ် စီးပွားရေးအကြောင်းသိကောင်းစရာ အမေး အဖြေ အစီအစဉ် (၂၇-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့

ဦးရဲရင့်ဝင်း (ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ) မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

ဦးဇော်လင်းထွဋ် (အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်) Myanmar Payment Union (MPU)