အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အမေရိကန်တွင်ရှိသည့် လူငယ်များပါဝင်သည့် Younified Network of Talents (YNOT) အဖွဲ့အစည်းမှဦးဆောင်ကာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်သည့် Campaign ဖြစ်တဲ့ Live, Love, Learn ခေါင်းစဉ်နှင့် Campaign တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့