အပျော်တမ်းစက်ဘီးစီးအားကစားသမား(၁၀)ဦးနှင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် စမ်းချောင်း Cycling Group (SCG)တွင် လူငယ်မျိုးဆက်သစ် အားကစားသမားများ တိုးပွားလာနေပုံ၊ စက်ဘီးစီးအားကစား၏ ကောင်းကျိုးများကိုမေးမြန်းထား