မြန်မာနိုင်ငံအရေး အလေးအနက်တွေးသူတစ်ဦးရဲ့ စကားသံများ (အပိုင်း -၁) -ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်(၁၉၈၈)(ဗကသ) CEC နှင့် စည်းရုံးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမိုးဟိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း