ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်း - ကျန်းမာရေးအတွက် တိုင်းရင်းဆေးပညာအစီအစဉ် Traditional Medicine for Health Talk Programme "ခံတက်တစ်ပင်လုံးဆေးအသုံး"