ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်