COVID-19 လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ည (၈) နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်