ရှင်သန်ကိုးစား အနာဂတ်ရဲ့ကြယ်လေးများ "အဆိုတော်ကြီးဖြစ်ချင်သူ''