ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိ တန်ခိုးကြီးဘုရားများဖြစ်တဲ့ ရွှေမော်ဓောစေတီ၊ကျိုက်ပွန်စေတီ၊ မဟာစေတီနှင့် ရွှေသာလျောင်းစေတီ ၄ ဆူတို့အား ယဉ်ကျေးမှုဇုန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး နေ့စဉ် အချိန်နှစ်ချိန်ခွဲကာ ဖူးမြော်ခွင့်ပြုထား