မြန်မာ့ရွှေချည်ထိုးပန်းချီကားများ ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ဉရောပဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရန် ထိုင်းနိုင်ငံမှကမ်းလှမ်းထား