ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) လားရှိုးမြို့ မန်ပျဉ်ကျေးရွာတွင် ထိုင်းမြန်မာမျိုး ထောပတ်ပင် စတင်စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးလျက်ရှိ