မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ငဖဲမြို့နယ်မှာ အာဆီယံသပြေပန်းပင် စိုက်ပျိုးရောင်းချပြီးမိသားစုစီးပွားရေးတိုးပွားလျက်ရှိ