ဆေးဖက်ဝင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကျန်းမာရေး "သဘာဝဆေးတမာပင်ရဲ့ စွမ်းရည်အဖြာဖြာ"