မွေးမြူရေးရာအဖြာဖြာ “ပေါင်းစည်းလယ်ယာမြေစနစ်နှင့် ဒိန်ချဉ်ထုတ်လုပ်ပုံ”