နိုင်ငံတကာကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်းများ မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ပြန်လည်တိုးချဲ့ပြေးဆွဲ