ပြင်သစ်နိုင်ငံသည် ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ဖြေလျှော့နေချိန်မှာ ပြည်ပခရီးသွားများ ပြန်လည်လက်ခံပေးလျက်ရှိ