မြန်မာ့ပို့ကုန်များ ရေရှည်ဈေးကွက်ခိုင်မာစွာ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများနှင့် G to G ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မည့် Action Plan ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး