နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ အမိန့်အမှတ် ၁၄၀/၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်