နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှ အမိန့်အမှတ် ၁၃၈/၂၀၂၁ ထုတ်ပြန်