ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥဿာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး ၆၊ သမိန်ဗရမ်းလမ်းရှိ ကညနရုံးအား လက်လုပ်ဗုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူအား ဖမ်းဆီးရမိ