အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံတွင် (၁၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် နှင်းကျဆင်း