ပျဉ်းမနားအမှတ်(၁၀၃)အဆန် လော်ကယ်ရထား ဇွန်လ(၁၇)ရက်နေ့မှ စတင်ပြေးဆွဲ