ရာသီပေါ်သီးနှံဖြစ်တဲ့ မင်းကွတ်သီးအကြောင်း သိကောင်းစရာ