မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေလွှမ်းမိုးသောဒေသများတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ